Pidämme pikkusovellukset ajan tasalla

Suurin osa tietoturvauhista hyödyntää kolmansien osapuolten pikkusovelluksia. Tämän vuoksi niihin julkaistaan taajaan tietoturvapäivityksiä, jotka on syytä asentaa nopeasti. Centeron vakiosovellusten hallintapalvelu auttaa pitämään pienet hyötysovellukset ajan tasalla.

 

Centero vahtii päivityksiä puolestasi

Sovellustoimittajien julkais­tessa virallisia versiopäivityksiä asiakkaalle toimitetaan uuden version sisältävä tuotteistus viiden työpäi­vän sisällä. Tietoturvan kannalta kriittiset päivitykset pyrimme toimittamaan saman päivän aikaan, kun ne ilmestyvät. Centero seuraa so­vittujen sovel­lusten päivityksiä, jolloin asiak­kaan ei tarvitse käyt­tää tähän aikaansa.

 

Tuotteistaminen pitää myös pikkusovellukset hallinnassa

Vakiosovellukset tuotteistetaan niin, että suuriakin sovellusympäristöjä voidaan hallita tehokkaasti. Niistä poistetaan käytöstä mm. lisäpalikat, kuten Google Toolbar jne. Myös automaattiset päivitykset estetään, jotta ympäristöä voidaan hallita keskitetysti. Keskitetyn hallinnan avulla varmistetaan kuitenkin, että versiot todella päivittyvät. Lisäksi tuotteistamisessa pidetään huolta siitä, että sovelluksen käytettävyys pysyy hyvänä.

 

Valitse sopivin vaihtoehto sovellusten jakeluun

Tuotteistetut vakiosovellukset asiakas jakaa työasemaympäristöönsä samoja mekanismeja käyttäen kuin muutkin sovellukset. Näin vältytään uusien järjestelmien käyttöönotolta ja pystytään hallitsemaan myös nämä pikkusovellukset kustannustehokkaasti ja turvallisesti.