Centero KAPELLIMESTARI – Sovelluskoordinointi

Tuotteistusprojektien taustatöiden työmäärä saattaa joskus yllättää. Tietoja kerätään eri järjestelmistä, käyttäjiltä ja IT-tuen kollegoilta. Pahimmillaan tämä pitää tehdä oman työn ohessa. Centeron Sovelluskoordinointi-palvelu auttaa pitämään IT-resurssinne yrityksenne ydintoiminnan tukena.

 

Helpompi tapa toteuttaa tuotteistusprojekteja

Centeron sovelluskoordinointipalvelu auttaa viemään projektin vaivattomammin maaliin. Centeron asiantuntija toimii projektipäällikkönä, joka varmistaa, että tuotteistustyö etenee mahdollisimman sujuvasti.

Teemme alkukartoituksen asiakkaan puolesta ja hoidamme viestinnän eri sidosryhmille. Kun Centero vastaa taustatöistä ja projektin johtamisesta, saadaan asiakkaan tarpeeseen vastaava sovellustuotteistus nopeammin valmiiksi. Lisäksi Centero pystyy toimittamaan tarkan aikataulun tuotteis­tuksien valmistumiselle aikai­semmassa vaiheessa, mikä helpottaa IT-tukenne varautumista muutoksiin.

 

Älä hukkaa koko joukon työaikaa selvittelyyn

Usein kartoituksia tehdään sähköpostitse, jolloin kymmenien ihmisten työaikaa valuu hukkaan. Centero kerää tiedot sovelluksista automatisoidusti erilaisia teknisiä ratkaisuja käyttäen, puoliauto­maattisesti Centeron asiakasportaalin avulla sekä manuaalisesti keskustelemalla ja keräämällä tietoa sovelluksista vastaavien tahojen kanssa.

 

Centeron projektipäällikkö pitää langat käsissään

Sujuvaa tuotteistamista varten tarvitaan jokaisen sovel­luksen osalta asennusmedia, asennusohjeet sekä sovelluksen toimintaan liittyvät perustiedot. On varsin yleistä, että näitä tie­toja ei löydy keskitetysti, vaan niitä joudutaan keräämään IT-palveluita tuottavan kumppanin verkostosta, yrityksen omasta tietohallinnosta, sovelluksista vastaavilta henkilöiltä tai pääkäyttäjiltä. Centeron projektipäällikkö hankkii tarvittavat materiaalit ja hoitaa ne oikeille henkilöille varsinaista tuotteistamista varten.

 

Testaamme sovelluksen tuotteistuksen puolestanne

Palvelu sisäl­tää sovittaessa myös vaiheen, jossa testataan sovelluksen tuotteistuksen yhteensopivuus eri käyttöjärjestelmäversioille. Tämä on hyvin oleellinen asia esimerkiksi käyttöjärjestelmän päivitysprojek­teissa.

 

Sovelluskoordinointi sopii myös muihin kuin tuotteistusprojekteihin

Centeron projektinhallintaosaamisesta on hyötyä myös muissa kuin sovellusten tuotteistamiseen liittyvissä projekteissa. Sovelluskoordinoinnista on hyötyä esimerkiksi järjestelmämigraatioissa ja ‑integraatioissa sekä erilaisissa yritysjärjestelyistä johtuvissa IT-ympäristöjen liitosprojekteissa.