Centero KAPELLIMESTARI – Sovelluskartoitus

Sovelluskartoituksessa luodaan kokonaiskuva IT-ympäristönne sovelluksista. Lisäksi saat Centeron asiantuntijan suosituksen siihen, miten sovellukset olisi tehokkainta hallita. Mikäli sovellusympäristönne tuntuu sekasotkulta, joka elää omaa elämäänsä, sovelluskartoitus auttaa palauttamaan tilanteen hallintaan.

 

Tieto helpottaa hallinnoinnin suunnittelua

Sovelluskartoituksen aikana luomme ajantasaisen listauksen siitä, mitä kaikkea yrityksen IT-ympäristö on oikeastaan syönyt. Millaisia ohjelmia käyttäjillä on työasemillaan ja mitä versioita käytetään.

Kartoituksen pohjalta voidaan tehdä järkevä suunnitelma siitä, mitä kannattaa tuotteistaa massajakeluun ja mikä kannattaa asentaa erikseen. Kartoituksen tulokset käydään luonnollisesti läpi tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, jotta suunnitelmassa otetaan huomioon myös sovellusten liiketoiminnallinen merkitys.

 

Välttämätön osa sovellusten tuotteistamista

Suurissa IT-ympäristöissä käsiteltävien sovellusten määrä on usein hyvin suuri. Yri­tyksessä voi olla käytössä useita satoja sovelluksia eri versioineen. Tästä syystä kartoitus on välttämätön osa tuotteistusprojekteja. Kartoituksessa kerätään sovellusympäristön taustatiedot, jotta itse tuotteistaminen sujuu mahdollisimman mutkattomasti.

 

Sovelluskartoitus käytännössä

Centero toimittaa asiakkaalle kartoituslomakkeen, johon asiakas kerää tiedot IT-ympäristöstään sekä käytetyistä sovelluksista. Centero voi myös auttaa asiakasta tietojen keräämisessä.

Kun tiedot on kerätty, sovellukset priorisoidaan tuotteistettavaksi sen mukaan, tarvitaanko niitä jokaisella koneella vai esimerkiksi osastokohtaisesti. Centeron asiantuntijat selvittävät myös, miten tuotteistus kannattaa tehdä. Yleisimmät vaihtoehdot ovat MSI-paketointi ja sovellusvirtualisointi.

Lopuksi kartoituksen tulokset käydään läpi asiakkaan kanssa. Näin tieto yrityksen käytössä olevista sovelluksista sekä niiden hallinnoinnista saadaan siirrettyä sulavasti asiakkaalle.